MEGAMOCNI

10 sierpnia- Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego

GOPR góry przewodnicy PTTK ratownicy TOPR

Dodano 2013-08-10 12:36:03 | Autor: Emil Kowalski

Dzisiejszy dzień to okazja do uczczenia pracy ratowników i przewodników górskich. Szczególnie ci pierwsi mają zadania, które wymagają dużego poświęcenia. Ratują z opresji zgubionych turystów. Ale rónież przewodnicy, dbają o ich bezpieczeństwo.

Aby zostać ratownikiem górskim, trzeba mieć bardzo dobre zdrowie. Ponadto do podstawowych umiejętności ratowników należy taternictwo i narciarstwo. Kwalifikację na ratownka np. w TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), zdobywa się dzięki kursowi. Trwa on dosyć długo i najczęściej na taki kurs są przyjmowani młodzi ludzie w wieku 18-22 lat.

Ratownicy górscy są zrzeszeni w GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), które działa na wszystkich terenach górskich ale nie tylko. GOPR to również akcje na terenach wyżynnych np. Jura Krakowsko - Częstochowska i akcje ratunkowe w miejscach gdzie trzeba używać umiejętności alpinistycznych.

Natomiast, aby zostać przewodnikiem góskim, trzeba przejść 2 letni kurs. Przewodnicy są zrzeszeni w PTTK (Polskie Twoarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze). A oto dokładne kryteria jakie musi spełnić kandydat na przewodnika górskiego:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać ukończoną co najmniej szkołę średnią
  • posiadać stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika górskiego
  • nie był karany za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego
  • być członkiem PTTK

Po ukończonym kursie i zdanych egzaminach, przewodnicy składają ślubowanie i odśpiewują hymn Przewodników Turystycznych, którego autorem jest Ewa Kornatowska. Muzyka do tego hymnu jest znana szczególnie tym, któzy byli kiedyś harcearzami. To melodia do piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje…

info. własne

zdj. Wikipedia