MEGAMOCNI

10 stycznia - Juliusz Cezar przekracza Rubikon

historia kalendarz Rzym

Dodano 2014-01-10 06:48:05 | Autor: Jacek Gibel

Alea iacta est - kości zostały rzucone. Te słowa zna chyba każdy. 10 stycznia 49 r. p.n.e. wypowiedział je Juliusz Cezar przekraczając rzekę Rubikon, co zapoczątkowało wojnę domową w Rzymie.

Juliusz Cezar wdał się w ten sposób w czteroletni konflikt z konsulem rzymskim Gnejuszem Pompejuszem Wielkim, zakończony jego polityczno-militarnym zwycięstwem.

W rzeczywistości była to już ostatnia odsłona wojny domowej toczonej z niewielkimi przerwami od 88 p.n.e. pomiędzy stronnictwem popularów (którym przewodził Cezar) reprezentujących masy ludowe i dążących do wzmocnienia uprawnień trybuna ludowego a frakcją optymatów (Pompejusz) reprezentantów arystokracji rzymskiej, usiłujących wzmocnić władzę Senatu kosztem uprawnień zgromadzeń ludowych i trybunatu.

Powiedzenie "przekroczyć Rubikon" oznacza obecnie zrobienie decydującego kroku, podjęcie nieodwołalnej decyzji.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)