MEGAMOCNI

11 czerwca - pokój wrocławski

historia pokój Wrocław

Dodano 2015-06-11 08:18:28 | Autor: Jacek Gibel

11 czerwca 1742 roku we Wrocławiu podpisano układ pokojowy kończący I wojnę śląską między cesarzową Marią Teresą a królem pruskim Fryderykiem II Wielkim, na mocy którego Habsburgowie utracili na rzecz Prus niemal cały Śląsk.

Wstępem do pokoju były tajne rokowania Fryderyka z austriackim marszałkiem polnym Wilhelmem Reinhardem von Neippergiem w Przydrożu Małym 9 października 1741, gdzie w zamian za Dolny Śląsk i Księstwo Nyskie król zobowiązał się do prowadzenia jedynie pozorowanych działań wojennych.

Przełomowym momentem wojny była bitwa pod Chotusicami 17 maja 1742 roku. Po zwycięstwie armii pruskiej, Maria Teresa zdecydowała się przyjąć stale rosnące warunki pokoju.

Na mocy podpisanych w obecności angielskiego hrabiego Johna C. Hyndforda we Wrocławiu preliminariów prawie cały Śląsk przeszedł we władanie Prus. Przy Austrii pozostał jedynie Śląsk Karniowsko-Opawski, południowa część Księstwa Nyskiego oraz Śląsk Cieszyński.

Granice wyznaczone pokojem wrocławskim i potwierdzone potem traktatami w Dreźnie (1745) i Hubertusburgu (1763) okazały się nadzwyczaj trwałe, bowiem Śląsk na dwa wieki stał się częścią najpierw Prus, a później Cesarstwa Niemieckiego.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)