MEGAMOCNI

11 grudnia - Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

góry kalendarz

Dodano 2013-12-11 06:08:04 | Autor: Emil Kowalski

W 2002 roku, na zakończenie Międzynarodowego Roku Terenów Górskich, został ustanowiony Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich, który proklamowało Zgromadzenie ONZ. Pierwsze obchody, koordynowane przez FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa), odbyły się w 2003 roku.

Celem obchodów jest zwrócenie uwagi m.in. na zwiększone koszty zaopatrzenia i usług na terenach górskich, koszty infrastruktury oraz transportu i energii. To również okazja do zwiększenia świadomości o ochronie i znaczeniu gór oraz lasów górskich dla ekologicznego świata i "zielonej gospodarki" z uwzględnieniem zmiany klimatu.

W ramach obchodów organizowane są także akcje promujące kulturę oraz produkty wywodzące się z terenów górskich.

Zgromadzenie ONZ, deklarując ten dzień wzywa rządy, wszelkie  organizacje, instytucje pozarządowe i firmy prywatne do udzielenia finansowego i wszelkiego innego wsparcia dla tej inicjatywy.

info. i zdj. kazu2011/Wikipedia