MEGAMOCNI

11 sierpnia - podpisanie operacji polskiej NKWD

historia kalendarz Polska

Dodano 2014-08-11 06:54:26 | Autor: Jacek Gibel

11 sierpnia 1937 roku Szef NKWD Nikołaj Jeżow podpisał rozkaz o rozpoczęciu tzw. operacji polskiej, w czasie której skazano 139 835 osób, z tego zamordowano bezpośrednio 111 091 Polaków - obywateli ZSRR, a 28 744 skazano na pobyt w obozach koncentracyjnych.

Operacja polska była jednym z elementów Wielkiego terroru, a jednocześnie największym liczebnie atakiem dotyczącym członków jednej narodowości. Wśród zamordowanych i deportowanych ze względu na narodowość polską byli:

  • Polacy, mieszkańcy dawnego terytorium Rzeczypospolitej na wschód od granicy państwowej II RP,
  • Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej aresztowani wg specjalnej listy,
  • Wszyscy polscy jeńcy po wojnie polsko-bolszewickiej znajdujący się jeszcze w ZSRR,
  • Wszyscy imigranci z Polski,
  • Uchodźcy polityczni z Polski (głównie członkowie KPP),
  • Członkowie i założyciele PPS oraz innych niekomunistycznych partii,
  • Działacze narodowi mniejszości polskiej w ZSRR,
  • Rodziny tych osób.

Do całkowitej likwidacji przeznaczono też polskie duchowieństwo - z 470 katolickich księży pozostało zaledwie 10 oraz dwa czynne kościoły.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)