MEGAMOCNI

11 sierpnia - utworzono Białowieski Park Narodowy

parki Podlaskie przyroda

Dodano 2013-08-11 01:51:43 | Autor: Emil Kowalski

11 sierpnia 1932 roku, utworzono jeden z najważniejszych parków przyrodniczych w Polsce. Znany jest z ochrony najlepiej zachowanej części Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra.

Białowieski Park Narodowy ma powierzchnię 105,17 km² w tym, lasy zajmują 95,94 km². Ścisłą ochroną jest objęty obszar 57,25 km². Obszar Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego w 1979 z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W 1992 r. UNESCO rozszerzyło status obiektu dziedzictwa światowego na przylegający doń od wschodu fragment białoruskiego parku narodowego „Bieławieżskaja Puszcza”, podlegający ochronie ścisłej (4500 ha). W ten sposób powstał w Puszczy Białowieskiej jeden z siedmiu na świecie i trzech w Europie transgraniczny obiekt dziedzictwa światowego.

Podmokły las olszowy w parku, zdj. Wikipedia

Białowieski Park Narodowy leży przy wododziale Wisły i Niemna. Na terenie parku nie ma żadnych jezior ani większych rzek. Najcenniejszy obszar parku leży w widłach rzek Hwoźnej i Narewki. W puszczy ma swoje źródło rzeka Orłówka. Ponadto przez obszar parku przepływają dopływy Narewki: Łutownia, Przedzielna i Braszcza. (Wikipedia)

W skład parku wchodzą 3 jednostki administracyjne: Obręb Ochronny Orłówka, Obręb Ochronny Hwoźna i Ośrodek Hodowli Żubrów (z trzema rezerwatami hodowlanymi i Rezerwatem Pokazowym Żubrów).

W Parku występuje m.in. 809 gatunków roślin naczyniowych, ponad 3 tys. gatunków roślin zarodnikowych i grzybów, prawie 200 gatunków mchów i 283 gatunki porostów. Stwierdzono ponad 8 tys. gatunków bezkręgowców, ok. 120 gatunków ptaków lęgowych oraz 52 gatunki ssaków. Stare, pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego drewna w różnych stadiach rozkładu i obecnością gatunków typowych dla lasów naturalnych. Spośród ptaków spotykamy tu np.: sóweczkę, dzięcioła trójpalczastego i białogrzbietego; z chrząszczy – żerdziankę Urussowa, pachnicę dębową, rozmiazga kolweńskiego; z motyli – lotnicę zyskę, szlaczkonia torfowca.

Puszcza Białowieska podzielona jest granicą państwową. Część wschodnia o powierzchni około 870 km2 znajduje się na terenie Białorusi. Część zachodnia o powierzchni około 632 km2, położona jest na terenie Polski. Białoruska część Puszczy Białowieskiej utrzymywana jako zapowiednik (rezerwat), w 1957 r. przekształcona została w Państwowe Gospodarstwo Rezerwatowo-Łowieckie. We wrześniu 1991 roku nadano jej status Państwowego Parku Narodowego (Faliński 1992). (bpn.com.pl)