MEGAMOCNI

12 czerwca - Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci

Dzieci kalendarz wydarzenia

Dodano 2013-06-12 11:26:45 | Autor: Emil Kowalski

Po raz pierwszy, dzień ten był obchodzony 12 czerwca 2002 roku. Został ustanowiony przez międzynarodową organizację działającą przy ONZ - MOP (ang. ILO) Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Na całym świecie są kraje i miejsca, w których wykorzystuje się dzieci do ciężkich prac. Są to np. noszenie przedmiotów, kopanie głębokich tunelów, praca w górnictwie i na roli, obsługiwanie niebezpiecznych urządzeń a nawet zakładanie ładunków wybuchowych.

W Polsce, odpowiednie przepisy prawne, zabraniają zatrudnianie dzieci w wieku poniżej 16 roku życia. Również w naszym kraju, nie zdarzają się procedery wykorzystywania dzieci do pracy a bynajmniej jeśli, to są to przypadki znikome i rzadkie.

Wracając do zatrudniania dzieci w Polsce. Młody człowiek, który ukończył 16 lat, może podjąć legalną pracę lecz w ograniczonych branżach. W działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej i reklamowej. W takim przypadku, oprócz ukończonych 16 lat, wymagana jest również zgoda rodziców dziecka.

Jednak jest popularne, wykorzystywanie dzieci do prac ogrodniczych na gospodarstwach domowych. O ile są to prace nie wymagające obsługi niebezpiecznych maszyn, noszenia ciężkich przedmiotów czy też kopania, wożenia taczką ziemi itp., to nie można tego zabronić. Jednak gdy dziecko podejmuje takie czynności lub też jest wykorzystywane przez dłuższy okres przy drobniejszych pracach, to jest już forma wykorzystywania dziecka. I niestety, zdarzają się wypadki śmiertelne lub dzieci zostają kalekami. Ich przyczyną może być chociażby, zmuszanie dziecka do pracy przy kombajnach.

Święto ma przypominać o tych faktach i uczulić rodziców i pracodawców, aby nie uciekali się do takich rozwiązań.  Święto powstało w trosce o dobro naszych dzieci.

zdj. Wikipedia