MEGAMOCNI

13 grudnia - Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

1981 PRL PZPR

Dodano 2013-12-13 07:43:44 | Autor: Emil Kowalski

12 grudnia 1981 roku, Rada Państwa podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego. Potem stan nadzwyczajny został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL.

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego jest to polskie święto o charakterze narodowym. Dzień ten został uchwalony poprzez aklamację przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 2002 roku.

Dzisiaj pamiętamy o ofiarach tego zrywu narodu polskiego. Na znak tej pamięci, Prezydent RP, zapali wraz z małżonką świeczkę w swoim oknie. To jedna z form uczczenia ludzi, którzy walczyli wtedy o Polskę, którą właśnie mamy teraz.

Od pierwszego dnia stanu wojennego narzucono społeczeństwu szereg rygorów, takich jak godzina milicyjna, zakaz zgromadzeń czy zawieszenie działalności stowarzyszeń, związków itd. Mogła działać dominująca partia – PZPR (notabene znajdująca się w kryzysie organizacyjnym od czasu powstania „Solidarności”). W związku ze stanem wojennym zmilitaryzowano szereg kluczowych zakładów pracy. W sądownictwie wprowadzono tryb doraźny w którym obowiązywały zaostrzone kary do kary śmierci włącznie.

13 grudnia 1981 roku powstała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego składająca się z wysokich rangą oficerów wojska na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim (pełniącym ówcześnie funkcje I sekretarza KC PZPR, premiera, Ministra Obrony Narodowej). Zadaniem rady miało być administrowanie krajem w czasie obowiązywania stanu wojennego. W istocie jej znaczenie było głównie propagandowe. WRON szybko zaczęto w języku potocznym nazywać „wroną”, której przeciwstawiono orła. Praktyczną realizacją tej postawy było popularne wtedy hasło „Wrona orła nie pokona”.

Rozpoczęły się pierwsze strajki protestacyjne. W Porcie Gdańskim powstał Krajowy Komitet Strajkowy z Mirosławem Krupińskim na czele.

info/13grudnia81.pl

zd. J. Żołnierkiewicz/Wikipedia