MEGAMOCNI

13 marca - powołanie Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego

historia Polska

Dodano 2015-03-13 08:10:26 | Autor: Jacek Gibel

13 marca 1813 roku cesarz Rosji Aleksander I Romanow powołał Radę Najwyższą Tymczasową Księstwa Warszawskiego.

W skład Rady weszli:

  • Wasyl Łanskoj - generał-gubernator
  • Nikołaj Nowosilcow - zastępca generał-gubernatora
  • Krzysztof Collomb - nadzorował skarb
  • Tomasz Wawrzecki - odpowiadał za resort sprawiedliwości
  • Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki - odpowiadał za sprawy wewnętrzne

Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego przejęła kompetencje Rady Stanu i Rady Ministrów. Wznowiła działalność administracji lokalnej, sądownictwa oraz szkolnictwa. Obok niej powstał dziesięcioosobowy Komitet Centralny złożony z przedstawicieli departamentów. Zadaniem Komitetu Centralnego było pośredniczenie pomiędzy tymczasowymi władzami centralnymi a władzami lokalnymi i mieszkańcami.

Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego istniała do 20 czerwca 1815 roku, kiedy na mocy kongresu wiedeńskiego Księstwo Warszawskie przekształcono w Królestwo Kongresowe.

zdj. Alexander Molinari/Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)