MEGAMOCNI

13 stycznia - likwidacja getta żydowskiego w Szydłowcu

Getto historia kalendarz Szydłowiec

Dodano 2014-01-13 07:19:43 | Autor: Emil Kowalski

Podczas okupacji niemieckiej w II wojnie światowej miasto, w ramach dystryktu radomskiego, poniosło wiele poważnych strat. Jako dużo skupisko ludności żydowskiej i zamienione zostało w otwarte getto, w którym do końca 1939 roku znajdowało się coraz więcej Żydów, zatrudnianych do prac przymusowych, m.in. obozach pracy na Lubelszczyźnie i w Skarżysku.

23 września 1939 roku wydano rozporządzenie zobowiązujące Żydów do noszenia na ramieniu opaski z gwiazdą Dawida, a w ciągu następnych kilkunastu miesięcy pozbawiono ich praw publicznych i majątków. W miejsce zlikwidowanej gminy żydowskiej utworzono Żydowską Radę Starszych i Judenrat.

W sierpniu 1942 roku w getcie na zamku zamknięto około 16 300 Żydów, których większość w dniu 23 września wysiedlono i skierowano do obozu zagłady w Treblince. Wkrótce potem powtórnie zgromadzono około 5000 Żydów. W czasie likwidacji wtórnego getta 13 stycznia 1943 roku ulica Kolejowa prowadząca do dworca stała się krwawą drogą Żydów. Wraz z zagładą ludności żydowskiej hitlerowcy zniszczyli zabudowę miasta i budynki fabryczne, zniszczenia sięgały 50% stanu przedwojennego.

Wikipedia