MEGAMOCNI

14 grudnia - rocznica powstania OECD

kalendarz OECD organizacje

Dodano 2013-12-14 13:29:51 | Autor: Emil Kowalski

Dzisiaj przypada rocznica powstania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, w skrócie OECD. Dokładnie 14 grudnia 1960 roku, 20 państw demokratycznych z całego świata, podpisało Konwencję o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Dzisiaj, organizacja liczy 34 państw członkowskich. Jest to organizacja o charakterze ekonomicznym. Siedzibą OECD jest Château de la Muette w Paryżu. W ramach systemu OECD funkcjonuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA).

OECD zastąpiła Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), powstałą w 16 kwietnia 1948 dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich, korzystających z pomocy w ramach Planu Marshalla. Początkowo w skład OECD wchodziło 17 państw Europy Zachodniej oraz Stany Zjednoczone, Kanada i Turcja.

Celem OECD jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Oprócz tego OECD wypracowuje „reguły gry” w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, tzn. opracowuje i wprowadza w życie wspólne zasady (wytyczne) i normy działania (standardy) w poszczególnych dziedzinach gospodarki. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.

zdj. oecd.org/info. Wikipedia