MEGAMOCNI

14 kwietnia - chrzest Mieszka I

chrześcijaństwo historia kalendarz

Dodano 2014-04-14 07:26:47 | Autor: Jacek Gibel

To wydarzenie zapoczątkowało proces chrystianizacji ziem polskich, zwany powszechnie "chrztem Polski". 14 kwietnia 966 roku, w Wielką Sobotę, chrzest przyjął władca Mieszko I.

Miejsce chrztu nie jest znane - przyjmuje się, że mogło do tego dojść zarówno na ziemiach polskich (np. w Poznaniu, Gnieźnie lub Ostrowie Lednickim), jak i poza nimi (np. w Ratyzbonie albo Rzymie).

W czasie chrztu Mieszka diecezją dla nich obowiązującą była jak najbardziej niemiecka Ratyzbona, zależna od władzy cesarskiej. Stąd powszechnie wnioskuje się, że Mieszko przyjął chrzest tzw. drogą prasko-ratyzbońską. Ratyzbona była punktem wyjścia misji chrystianizacyjnej, natomiast pośrednikiem w jej realizacji była Praga.

Mieszko I po przyjęciu chrztu stał się równy władcom chrześcijańskim. Mógł zawierać przymierza i sojusze. Przyjęcie chrztu umacniało też znaczenie władcy wobec poddanych. Kościół głosił bowiem, że władza księcia pochodzi od Boga i każde wystąpienie przeciwko władzy uznawano za grzech.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)