MEGAMOCNI

15 czerwca - Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi

ONZ starsi znęcanie

Dodano 2015-06-15 08:41:18 | Autor: Jacek Gibel

Święto to, znane wcześniej jako Światowy Dzień Praw Osób Starszych, od 2012 roku uznawane jest oficjalnie przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Według szacunków ONZ, liczba osób po 60 roku życia wzrośnie z 542 milionów w 1995 roku do przeszło 1,2 miliarda w 2025 roku. Od 4 do 6 procent tej grupy doświadczyło przemocy w domach, a odsetek ten ma systematycznie rosnąć wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa. Takie znęcanie się często prowadzi do urazów nie tylko fizycznych, ale również psychicznych.

Z tego powodu ONZ oficjalnie uznała Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi, przypadający na 15 czerwca. W tym dniu cały świat wyraża sprzeciw przeciwko przemocy i wykorzystywaniu osób starszych.

zdj. John Isaac/un.org

(inf. własna/un.org)