MEGAMOCNI

15 grudnia - powstaje PZPR

kalendarz komunizm partia PZPR

Dodano 2013-12-15 14:01:26 | Autor: Emil Kowalski

15 grudnia to dzień w którym zapoczątkowany został proces powstawania PZPR. Stworzenie tej partii, opierało się na zjednoczeniu już istniejących Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Proces trwał do 21 grudnia 1948 roku.

Zanim doszło do zjednoczenia obu partii, nastąpiły w nich czystki wśród członków. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, określana również jako realno-socjalistyczna, sprawowała rządy w Polsce Ludowej, w latach 1948–1989. Realizowała ideologię marksizmu-leninizmu. Zgodnie z obowiązującą nomenklaturą partyjną i ówczesnymi założeniami ideowymi, PZPR stanowiła awangardę rządzącej klasy robotniczej.

W czasie swojego istnienia, PZPR była partią masową, kierującą centralnie zarządzaną i zbiurokratyzowaną gospodarką, sprawującą władzę państwową w sposób autorytarny, dążącą do totalitarnego kontrolowania wszystkich sfer życia społecznego.

Działalność polskiej partii PZPR, była ściśle podporządkowana ówczesnej komunistycznej partii ZSRR, KPZR (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego).

Pierwszym liderem partii PZPR był Bolesław Bierut. Ostatnim przywódcą był Mieczysław Rakowski. Partię rozwiązano w dniach 27–30 stycznia 1990. Jej siedziba mieściła się w Warszawie przy ul. Nowy Świat. Szacowana liczba członków to 3 mln 90 tys – 3 mln 150 tys.

Partia miła swoją tzw. młodzieżówkę czyli Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, który zrazeszał ludzi młodych o poglądach lewicowych w wieku 18-35 lat. Jedym ze statutowych celów organizacji było krzewienie postawy sportowej rywalizacji i wrażliwości społecznej.

info i zdj/zdj. Szczepan1990/Wikipedia