MEGAMOCNI

15 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Kombatanta

Dodano 2013-04-15 14:51:30 | Autor: Emil Kowalski

Kombatanci są ludźmi, którzy zasługują na szczególną uwagę. To byli żołnierze, towarzysze broni, którzy poświęcili się w obronie naszej ojczyzny. Podczas konfliktów, to oni stali na straży naszych domów, w których obecnie mieszkamy. Niejednokrotnie ceną za to poświęcenie była utrata bliskich. Wielu z nich to osoby niepełnosprawne z powodu odniesionych ran nabytych podczas walk zbrojnych.

Słowo to pochodzi z języka francuskiego i oznacza członka formacji wojskowych lub ruchu partyzanckiego.

Dzień ten ustanowiono w hołdzie tym wszystkim, którzy walczyli jako żołnierze , partyzanci , uczestnicy ruchu oporu podczas II wojny światowej na wszystkich jej frontach. Składa się im szacunek za poświęcenie i odwagę jakie oddali w imię sprawy o wolność własnego kraju.

Na początku XX wieku i przed II wojną światową, byli to powstańcy styczniowi (1863), listopadowi (1831) oraz uczestnicy Wiosny Ludów (1848).

W okresie powojennym, weteranami zwykło nazywać się powstańców śląskich i wielkopolskich.

Kombatanci to również żołnierze walczący o Polskę poza granicami kraju, to również harcerze i inwigilowanej i nieakceptowanej przez władze ówczesnej PRL, Armii Krajowej, która brała udział w Powstaniu Warszawskim 1944 roku.