MEGAMOCNI

16 lipca - rocznica podpisania konstytucji

kalendarz Konstytucja

Dodano 2013-07-15 23:58:43 | Autor: Jacek Gibel

16 lat temu, 16 lipca 1997 roku, prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst obowiązującej do tej pory Konstytucji RP, uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia.

Konstytucja weszła w życie 17 października tego samego roku, zastępując poprzedni akt prawny, Konstytucję PRL z 1952 roku.

Ustawa zasadnicza z 1997 roku obowiązuje do tej pory. Doczekała się ona dwóch nowelizacji - w 2006 i 2009 roku.

Główne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej to:

 • zasada suwerenności narodu
 • zasada legalizmu
 • zasada pomocniczości
 • zasada społecznej gospodarki rynkowej
 • zasada republikańskiej formy państwa (nazwa: Rzeczpospolita)
 • zasada reprezentacji politycznej
 • zasada demokratycznego państwa prawa
 • zasada podziału i równowagi władzy
 • zasada pluralizmu społecznego
 • zasada zrównoważonego rozwoju
 • zasada sprawiedliwości społecznej
 • zasada bezstronności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych

(inf. własna/Wikipedia)