MEGAMOCNI

16 marca - referendum na Krymie

Krym Rosja Ukraina

Dodano 2015-03-16 08:10:53 | Autor: Jacek Gibel

Dokładnie rok temu, 16 marca 2014 roku odbyło się referendum w sprawie statusu Krymu w związku z konfliktem pomiędzy Rosją a Ukrainą.

Referendum składało się z dwóch pytań:

  1. Czy jesteś za ponownym zjednoczeniem Krymu z Rosją na prawach podmiotu Federacji Rosyjskiej?
  2. Czy jesteś za przywróceniem obowiązywania konstytucji Republiki Krymu z 1992 roku i za statusem Krymu jako części Ukrainy?

Zgodnie z oficjalnie przedstawionymi przez władze krymskie danymi na terytorium Krymu (Republika Autonomiczna Krymu oraz miasto wydzielone Sewastopol) łącznie było 1 841 073 wyborców, w czasie referendum oddano 1 548 197 głosów, frekwencja wyniosła 84,09%. Zgodnie z oficjalnymi danymi za wariantem nr 1 (zjednoczenie z Rosją) opowiedziało się 1 495 043 wyborców (96,57% oddanych głosów), za wariantem nr 2 (pozostanie w składzie Ukrainy pod warunkiem poszerzenia autonomii) opowiedziało się 41 247 wyborców (2,66% oddanych głosów), liczba głosów nieważnych wyniosła 11 907 (0,77% oddanych głosów).

Jedenaście dni później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję uznającą krymskie referendum za nieważne. Referendum za nielegalne uznały także władze Ukrainy.

(inf. własna/Wikipedia)