MEGAMOCNI

16 września - Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

kalendarz międzynarodowe ONZ przyroda

Dodano 2013-09-16 08:07:55 | Autor: Jacek Gibel

Dzisiejsze święto ustaniowiono przez Zgromadzenie Narodowe ONZ 19 grudnia 1994 roku. Upamiętnia ono podpisanie Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Obchody Dnia mają na celu propagowanie działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów w sprawie ochrony warstwy ozonowej, która chroni Ziemię i życie na niej przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

Dzięki warstwie ozonowej, pochłaniającej promieniowanie ultrafioletowe, możliwe jest życie na lądzie. Mimo nazwy sugerującej duży udział ozonu w ozonosferze, na poziomie morza w warunkach normalnych utworzyłby on warstwę o grubości zaledwie 3 milimetrów.

Ozonosfera znajduje się na wysokości 15-50 km nad Ziemią, przy czym główna warstwa ozonu - na wysokości 25-30 km.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)