MEGAMOCNI

17 lipca - Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwości

międzynarodowe sprawiedliwość święta

Dodano 2013-07-17 08:37:15 | Autor: Jacek Gibel

15 lat temu, 17 lipca 1998 roku 120 krajów na całym świecie podpisało statut rzymski, ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny. Na pamiątkę tego dnia, co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwości.

Święto zostało ustanowione 1 czerwca 2010 roku na konferencji w Kampali (Uganda).

MTK sądzi następujące zbrodnie:

  • ludobójstwo,
  • zbrodnie przeciwko ludzkości: dokonane w sposób systematyczny lub na wielką skalę, za poduszczeniem organizacji bądź grupy, morderstwa, eksterminacja, tortury, niewolenie, prześladowania z powodów politycznych, religijnych lub zinstytucjonalizowana dyskryminacja, deportacja ludności, gwałt, zmuszanie do prostytucji i wszelkie inne formy przemocy seksualnej,
  • zbrodnie wojenne na podstawie: konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny (1949) wraz z protokołami dodatkowymi (1977), deklaracje haskie o zakazie używania pocisków z gazami oraz rozszerzających się lub spłaszczających w ciele ludzkim (1899), IV konwencji haskiej o zasadach wojny lądowej (1907), protokołu o zakazie używania broni chemicznej i gazowej (1925),
  • agresję (rozpatrywanie spraw z tego punktu jest zawieszone do czasu wypracowania jasnej definicji terminu "agresja").

Trybunał może sądzić wyłącznie osoby fizyczne i tylko za czyny popełnione po wejściu w życie statutu lub po jego przyjęciu przez dane państwo.

Międzynarodowy Dzień Sprawiedliwości to okazja do:

  • świętowania osiągnięć na polu międzynarodowej sprawiedliwości,
  • refleksji nad losem niewinnych obywateli: dzieci, kobiet i mężczyzn będących ciągle ofiarami okrucieństwa na całym świecie,
  • działania - okazania poparcia dla międzynarodowego systemu karnego.

Międzynarodowa społeczność wciąż walczy o koniec bezkarności, sprawiedliwość wobec ofiar i powstrzymanie przyszłych okrucieństw.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/http://internationalcriminaljusticeday.icc-cpi.info)