MEGAMOCNI

17 marca - uchwalenie konstytucji marcowej

Konstytucja Polska

Dodano 2015-03-17 08:00:43 | Autor: Jacek Gibel

17 marca 1921 roku uchwalono pierwszą nowoczesną polską konstytucję - konstytucję marcową.

Konstytucja marcowa Wprowadzała egalitarny ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Władzę zwierzchnią przyznawała Narodowi (bez normatywnej jego definicji, gdyż ustrojodawca oparł się na stanowisku doktryny francuskiej, uznającej naród za podmiotowość polityczną wszystkich obywateli państwa, bez względu na ich przynależność etniczną), który nie sprawował jej sam, lecz za pośrednictwem specjalnych organów, zbudowanych zgodnie z monteskiuszowską koncepcją trójpodziału władz. Konstytucja zlikwidowała również przywileje stanowe i herby.

Choć uchwalona została w marcu 1921 roku, a opublikowana blisko trzy miesiące później, to wiele jej postanowień weszło w życie dopiero po wyborach do parlamentu w 1922 roku i wyborze prezydenta.

Konstytucja marcowa obowiązywała do 23 kwietnia 1935 roku, kiedy zastąpiła ją konstytucja kwietniowa.

(inf. własna/Wikipedia)