MEGAMOCNI

17 sierpnia - rocznica bitwy pod Zadwórzem

bitwa historia Lwów Zadwórze

Dodano 2013-08-17 01:24:48 | Autor: Emil Kowalski

W tym dniu, 17 sierpnia wybuchła bitwa pod Zadwórzem. Batalia została stoczona w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Stoczona pomiędzy oddziałem 330 polskich Obrońców Lwowa pod dowództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego a siłami bolszewickiej Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego.

Bitwę wygrały jednostki operacyjne wojsk polskich. Podczas bitwy, wykazała się swoim bohaterstwem młodzież lwowska (orlęta lwowskie). Jednostki wojskowe, złożone z młodych ludzi, zostały uformowane w Galicji i ich dowództwo objął mjr. Roman Abraham. Jego oddział składał się z batalionu kpt. Zajączkowskiego, dywizjonu ckm por. A. Dawidowicza, dywizjonu kawalerii T. Koraba-Krynickiego i baterii artylerii.

W dniu rozpoczęcia bitwy, batalion lwowskich ochotników pod banderą wojsk Abrahama, maszerował z Krasnego wzdłuż linii kolejowej na Lwow. Dowodził nim kpt. Bolesław Zajączkowski. Pod wsią Kutkorz, batalion został ostrzelany od strony Zadworza. Wydano rozkaz, by nacierać w kierunku tej wsi. W pobliżu zadworzaskiej stacji doszło do kolejnych starć. Batalion odparł atak i zdobyli stację kolejową. Podczas dalszych walk lwowskim bohaterom brakowało amunicji, jednak skutecznie bronili swoich pozycji. W walkach tych, zginęło 318 młodych ludzi. Kapitan Zajączkowski i kilku jego podwładnych popełniło samobójstwo, aby nie wpaść w ręce wroga.

Pomimo zdobycia stacji kolejowej Zadwórze dowódca armii bolszewickiej, Budionny zrezygnował z kontynuowania walki o Lwów kończąc marsz na zachód. Skierował się na północ na odsiecz wojskom w rejonie Wieprza i Warszawy, ale po klęsce pod Komarowem wycofał się na wschód. W bitwie poległo 318 Polaków i z uwagi na heroiczną walkę obrońców nazywana jest polskimi Termopilami. Dzięki tej bitwie umożliwiono innym oddziałom polskim wycofanie się i zajęcie pozycji obronnych pod Lwowem oraz powstrzymanie nawału konnicy Budionnego praca na to miasto.

Na podstawie źródeł:

  1. "Nasz Dziennik", wydanie z 2 listopada 2005
  2. Wikipedia
  3. Zdjęcie - Medal dla bohaterów wojsk Abrahama - Wikipedia