MEGAMOCNI

17 września - agresja ZSRR na Polskę

historia kalendarz

Dodano 2013-09-17 08:11:54 | Autor: Jacek Gibel

74 lata temu doszło do wydarzenia zwanego IV rozbiorem Polski - agresji Związku Radzieckiego na nasz kraj.

Armia sowiecka napadła na Polskę bez wypowiedzenia wojny o godzinie 3:00. Oficjalny pretekst agresji zawarty był w przekazanej przez zastępcę Ludowego Komisarza (ministra) Spraw Zagranicznych Władimira Potiomkina ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej: zamieszczono tam niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską (w tym traktat ryski z 1921 roku i pakt o nieagresji z 1932 roku) za nieobowiązujące – zawarte z nieistniejącym państwem. Dlatego też odmawiano np. wziętym do niewoli polskim żołnierzom statusu jeńców wojennych.

Polski ambasador odmówił przyjęcia noty i zażądał wiz wyjazdowych dla dyplomatów. Choć władze ZSRR próbowały to uniemożliwić, ambasador niemiecki w Moskwie Friedrich-Werner von der Schulenburg wymusił na sowieckim rządzie zgodę na wyjazd dyplomatów.

Przez długi czas ani prezydent RP, ani rząd nie ogłosiły formalnie stanu wojny, zaś Naczelny Wódz Edward Rydz-Śmigły nakazywał unikania starć z Armią Czerwoną, co doprowadziło do dezorientacji polskich wojsk. Dopiero 18 grudnia 1939 roku rząd RP na uchodźstwie uznał, że zaistniał de facto stan wojny pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)