MEGAMOCNI

18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Migrantów

kalendarz migraca

Dodano 2013-12-18 07:41:56 | Autor: Emil Kowalski

To dzień, który został ustanowiony przez ONZ w 2000 roku w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów. Święto zostało proklamowane dokładnie 4 grudnia 200 roku na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej.

18 grudnia 1990 roku weszła w życie Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin (rezolucja 45/158) czyli 10 lat wcześniej. Dzień upamiętnia to wydarzenie. W tym dniu mamy okazję do tego aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, które w przyszłości pozwolą nam ulepszyć działania, mające na celu ochronę praw osób migrujących.

Biorąc pod uwagę dane ONZ obecnie na świecie mamy około 214 mln migrantów. Migranci stanowią część populacji we wszystkich krajach na świecie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko kontynent europejski to wśród 70 mln migrantów w Europie około 37 mln jest faktycznie Europejczykami pochodzącymi z innych krajów kontynentu.

W Polsce według stanu na dzień 11 grudnia 2012 r. na podstawie ważnych kart pobytu wydanych z  różnych powodów  przebywa 109 196 cudzoziemców.

Info. własne/udsc.gov.pl