MEGAMOCNI

18 lutego - powołanie Komitetu Obrony Kraju

PRL rząd

Dodano 2015-02-18 08:17:49 | Autor: Jacek Gibel

18 lutego 1959 roku powołany do życia został Komitet Obrony Kraju - organ do spraw obronnych Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1959-1990), a następnie Prezydenta RP (1990-2003).

Komitet miał uprawnienia do bieżącej koordynacji i nadzorowania realizacji zadań obronnych przez inne organy państwowe. Z chwilą wprowadzenia w kraju stanu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa pełnię władzy przejąć miałby właśnie KOK złożony z kierownictwa partii i rządu pod przewodnictwem I sekretarza KC PZPR. Komitetowi miało podlegać jedenastu członków odpowiedzialnych za odpowiednio zgrupowane ministerstwa i instytucje państwowe o minimalnych, niezbędnych do funkcjonowania stanach osobowych. Był to tzw. Układ Funkcjonalny w systemie Obrony Terytorium Kraju.

Od 1991 r. Komitet Obrony Kraju podporządkowano Prezydentowi RP, który był jego przewodniczącym. Organem wykonawczym Komitetu było Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W 1994 roku przy Radzie Ministrów powołano Komitet Spraw Obronnych.

W 2001 roku rozwiązano Komitet Spraw Obronnych Rady Ministrów, zaś w styczniu 2003 roku Komitet Obrony Kraju oraz wojewódzkie komitety obrony zostały ostatecznie zniesione wraz z wejściem w życie nowej ustawy o stanie wyjątkowym.

Ostatnim sekretarzem KOK był Marek Siwiec.

zdj. Martin Rulsch/Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)