MEGAMOCNI

19 grudnia - Bitwa pod Ścianą

bitwa historia kalendarz

Dodano 2013-12-19 07:23:37 | Autor: Emil Kowalski

19 grudnia 1666 roku podczas wojny polsko-kozacko-tatarskiej (1666-1671), stoczono bitwę pod Ścianą, wiosce na wschodnim Podolu w obwodzie winnickim Ukrainy. Inaczej to bitwa pod Braiłowem lub bitwa pod Brahiłowem.

Hetman kozacki Piotr Doroszenko po koncentracji sił dysponował już armią liczącą około 20 tysięcy Kozaków, oprócz tego dołączyło doń około czterdzieści tysięcy Tatarów. W takiej sile uderzył na liczącą według różnych szacunków od 1 do 6 tysięcy żołnierzy polską dywizję pułkownika Sebastiana Machowskiego, która próbowała ułożyć się na leżach zimowych w okolicach Ściany i Brahiłowa.

Zagrożony okrążeniem przez wielokrotnie silniejszego przeciwnika, Machowski zarządził odwrót na Ładyżyn, pod Braiłowem został jednak przez dopędzony przez Tatarów. Bitwa zakończyła się całkowitą klęską wojsk koronnych i wzięciem do niewoli wielu żołnierzy. Podczas bitwy zniszczono między innymi 4 chorągwie tatarskie (rodzaj polskiej lekkiej jazdy złożonej przeważnie z polskich Tatarów) dowodzone przez Mustafę Kosińskiego, Samuela Sulejmanowicza, Dawida Romanowskiego i Ułana Zasulskiego. Znaczna część żołnierzy dywizji wraz z jej naczelnym wodzem dostała się do niewoli.

Wikipedia/zdj. Olek Remesz-Wikipedia