MEGAMOCNI

19 maja - Polska ratyfikuje Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych

historia kalendarz

Dodano 2014-05-19 07:12:44 | Autor: Jacek Gibel

Już blisko pół wieku minęło od kiedy Polska ratyfikowała Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych (19 maja 1965 roku).

Dokument ten kodyfikuje prawo dyplomatyczne. Przyjęty został 18 kwietnia 1961 r. w Wiedniu na zakończenie konferencji międzynarodowej, w której brało udział 81 państw, a w życie wszedł sześć dni później.

Konwencja reguluje ustanawianie stosunków dyplomatycznych między państwami, funkcje misji dyplomatycznych, procedurę mianowania przedstawicieli dyplomatycznych, klasy szefów misji dyplomatycznych, zasady pierwszeństwa (precedencji), a także przywileje i immunitety dyplomatyczne.

Do Konwencji dołączone zostały dwa protokoły dodatkowe:

  •  Protokół fakultatywny dotyczący obowiązkowego rozstrzygania sporów
  •  Protokół fakultatywny dotyczący nabycia obywatelstwa

Konwencja wiedeńska jest obecnie uznawana za podstawowy dokument regulujący kwestie stosunków dyplomatycznych. Z jej tekstem (w języku polskim) można zapoznać się tutaj.

zdj. freeimages.com

(inf. własna/Wikipedia)