MEGAMOCNI

19 maja - ratyfikacja Konwencji wiedeńskiej

dyplomacja konwencja Wiedeń

Dodano 2015-05-19 08:46:33 | Autor: Jacek Gibel

19 maja 1965 roku Polska ratyfikowała Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych.

Konwencja reguluje ustanawianie stosunków dyplomatycznych między państwami, funkcje misji dyplomatycznych, procedurę mianowania przedstawicieli dyplomatycznych, klasy szefów misji dyplomatycznych, zasady pierwszeństwa (precedencji), a także przywileje i immunitety dyplomatyczne.

Do Konwencji dołączone zostały dwa protokoły dodatkowe:

  • Protokół fakultatywny dotyczący obowiązkowego rozstrzygania sporów
  • Protokół fakultatywny dotyczący nabycia obywatelstwa

Konwencja została przyjęta 18 kwietnia 1961 r. w Wiedniu na zakończenie konferencji międzynarodowej, w której brało udział 81 państw. W życie weszła trzy lata później, 24 kwietnia 1964 r.

Według stanu na kwiecień 2014 roku, Konwencję została ratyfikowana w 190 państwach, a więc niemal na całym świecie.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)