MEGAMOCNI

19 stycznia - powołano Instytut Pamięci Narodowej (IPN)

instytuty IPN kalendarz

Dodano 2014-01-19 16:38:16 | Autor: Emil Kowalski

Instytut Pamięci Narodowej (IPN) został powołany do życia w 1999 roku. Jest to instytucja naukowa o uprawnieniach śledczych, która jest tez nazywana Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Organ ten powstał na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej. Siedziba IPN mieści się w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7. Instytut posiada jedenaście oddziałów w miastach, które są siedzibami sądów apelacyjnych. W kolejnych siedmiu miastach utworzono delegatury oddziałów IPN.

W ramach Instytutu działają:

  • Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów,
  • Biuro Edukacji Publicznej,
  • Biuro Lustracyjne.

Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Instytut przejmie dokumenty z archiwów m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych.

Przedmiotem badań Instytutu są m.in.:

  • zbrodnie dokonane przez aparat cywilny i militarny III Rzeszy na ziemiach okupowanej Polski, deportacje do obozów koncentracyjnych,
  • deportacje żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych oraz mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb ZSRR,
  • pacyfikacja ziem polskich między Wisłą a Bugiem w latach 1944–1947 przez jednostki NKWD.

Wikipedia/IPN