MEGAMOCNI

19 września - Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

przyroda

Dodano 2014-09-19 08:00:52 | Autor: Jacek Gibel

Dzisiejsze święto ma przypominać krajom członkowskim Unii Europejskiej o ich obowiązkach wobec przyrody.

Jest ono efektem Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwanej też Konwencją berneńską, podpisanej 19 września 1979 roku. Konwencja dotyczyła głównie ochrony gatunków zagrożonych i siedlisk naturalnych.

Gatunki te oraz siedliska chronione są w ramach wciąż rozwijającego się programu Natura 2000. W ramach europejskiej sieci Natura 2000 wyznaczono w Polsce kilkadziesiąt obszarów stanowiących obecnie ponad 18% powierzchni kraju. Tereny są wydzielone w ramach dwóch dyrektyw: Siedliskowej (Habitatowej), tak zwane Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) oraz Ptasiej – Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOS).

zdj. Wikipedia

(inf. własna/radio.bialystok.pl)