MEGAMOCNI

1 kwietnia - powołanie Głównego Urzędu Miar

instytucje Polska

Dodano 2015-04-01 08:03:19 | Autor: Jacek Gibel

1 kwietnia 1919 roku, na mocy dekretu o miarach z 8 lutego, powołany został Główny Urząd Miar - jedna z pierwszych instytucji administracji państwowej w odrodzonej Polsce.

Zadaniem powołanego wtedy urzędu było ujednolicenie systemu miar, gdyż każda z trzech części Polski podlegająca innemu zaborcy miała inny system miar. Równocześnie powstawały okręgowe i obwodowe urzędy miar, które obecnie tworzą rządową administrację miar.

Od 1922 roku siedzibą Głównego Urzędu Miar jest zabytkowy budynek przy ulicy Elektoralnej 2 w Warszawie.

Obecnie Główny Urząd Miar sprawuje nadzór nad administracją miar i administracją probierczą w Polsce. Podstawowym jego zadaniem jest:

  • zapewnienie spójności pomiarowej,
  • utrzymanie państwowych wzorców miar,
  • zapewnienie wzajemnej zgodności i określonej dokładności wyników pomiarów przeprowadzanych w Polsce,
  • zapewnienie ich zgodności z Międzynarodowym Układem Miar.

zdj. Gabi1250/Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)