MEGAMOCNI

1 maja - Święto Pracy

1_maja kalendarz

Dodano 2013-04-30 14:07:36 | Autor: Emil Kowalski

Inaczej nazywane Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Pierwszy raz obchodzony w 1890 roku. W Polsce jako święto państwowe od 1950 roku.  A wszystko zaczęło się w Chicago.

W 1886 roku w Stanach Zjednoczonych, odbył się strajk, który miał na celu ustanowienie 8-godzinnego trybu pracy. 1 maja doszło do demonstracji - Na czele demonstracji stał Albert Parsons – związkowiec, anarchokomunista; opowiadający się także m.in. za równouprawnieniem czarnych. Pomimo obaw wielu ludzi pochód przeszedł bez rozlewu krwi. Wzięło w nim udział przeszło kilkadziesiąt tysięcy osób. W 1889 roku, powstaje w Paryżu II Międzynarodówka  czyli międzynarodowe stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych, która zainicjowała obchody Święta Pracy.

W Polsce, pierwsze obchody zorganizowano wbrew woli ówczesnych zaborców rosyjskich w 1890 roku. Odbywały się masowe demonstracje, które nie obyły się bez starć z wojskami carskimi. Tak było przez kolejne lata a swoją aktywność społeczną, w ten sposób zaznaczyły m.in.:  Polska Partia Socjalistyczna(PPS), Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz BUND.

PPS - partia polityczna o charakterze niepodległościowym, socjalistycznym i pracowniczym, lewicowa, główny nurt polityczny do 1948 roku.

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy - działająca na przełomie XIX i XX wieku polska marksistowska partia polityczna. Od kwietnia 1906 roku była autonomiczną sekcją Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji.

Bund - Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji, w latach 1897-1948 lewicowa, antysyjonistyczna partia żydowska działająca w kilku państwach europejskich w okresie od lat 90. XIX wieku do drugiej połowy lat 40. XX wieku. Bund stanowił autonomiczną część Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji w latach 1898-1903 i 1906-1912. 

Święto Pracy jest nadal kontrowersyjne i dzieli społeczeństwo na jego zwolenników jak i krytyków. Wielu uważa, że jest to symbol komunizmu. Powodem jest oczywiście poprzedni system władzy w Polsce czyli PRL. Jednak powinno się pamiętać, że tak naprawdę rząd Polski Socjalistycznej, manipulował ludźmi, sam będąc pod wpływem Radzieckich władz. Same święto powinno być symbolem walki ludzi o lepsze warunki pracy a nie okazją do negowania słuszności trwania tego święta w Polsce.

Święto Pracy to również dzień wolny od niej a więc chociażby z tego względu powinniśmy jako pracownicy czuć się wyróżnieni. 

inf. własna/Wikipedia, zdj. Wikipedia