MEGAMOCNI

20 listopada - Dzień Industrializacji Afryki

afryka Industrializacja uprzemysłowienie

Dodano 2013-11-20 06:47:30 | Autor: Emil Kowalski

Święto ustanowione przez ONZ i ma na celu propagowanie uprzemysłowienia czyli industrializacji Afryki. Działania promocyjne są kierowane do międzynarodowej społeczności. 

Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 44/237 z 22 grudnia 1989 roku w ramach obchodów Drugiej Dekady Rozwoju Przemysłowego Afryki (1991-2000).

Święto to należy do kalendarza PAH - Polskiej Akcji Humanitarnej, która działa w zgodzie z najważniejszymi zasadami udzielania pomocy na całym świecie a Afryka to kontynent, gdzie aktywność PAH jest szczególnie widoczna.

Afryka jest miejscem dla niektórych z największych na świecie najszybciej rozwijających się gospodarek lecz nadal większość mieszkańców tego kontynentu żyje w całkowitym ubóstwie, istnieje analfabetyzm, szerzą się choroby i głód. Do wielu miejsc nie można dotrzeć powszechnymi środkami transportu a przemysł istnieje jedynie w dużych aglomeracjach. Większość ludności nie ma w ogóle dostępu do jakichkolewiek technologii. To tylko niektóre czynniki, któe sprawiają, że cywilizacja na tym kontynecie to głównie ludzie, którzy są zacofani technologicznie i nie mają pracy. 

Afryka, zdj. NASA/Wikipedia