MEGAMOCNI

20 lutego - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

ONZ społeczeństwo

Dodano 2014-02-20 06:36:46 | Autor: Portal Megamocni

Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej jest obchodzony od 2009 roku. Ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Decyzja została podjęta 26 listopada 2007 na 62. sesji Zgromadzenia.

Ideą tego dnia jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Alegoryczny pocałunek sprawiedliwości i pokoju. zdj.  Giovanni Dall'Orto/Wikipedia

Liczące 192 członków Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie rezolucję, w której wzywa kraje członkowskie, by poświęciły ten dzień promocji inicjatyw, które na poziomie krajowym wspierają realizację celów i założeń przyjętych na Światowym Szczycie na rzecz Rozwoju Społecznego (Kopenhaga, 6-12.03.1995) oraz na 24. sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego w Genewie, zatytułowanej „Światowy Szczyt na rzecz Rozwoju Społecznego i przyszłe lata: osiągnięcie rozwoju społecznego przez wszystkich ludzi na świecie ulegającym globalizacji” (Szczyt Społeczny + 5). Rządy, które spotkały się w ramach Szczytu, zobowiązały się wspierać walkę z ubóstwem, dążenie do pełnego zatrudnienia i integracji społecznej poprzez realizację nadrzędnych celów rozwojowych.

Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej Zgromadzenie "uznało potrzebę konsolidacji dalszych działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w zakresie walki z ubóstwem, promocji pełnego i godnego zatrudnienia, równości płci, dostępu do świadczeń socjalnych i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli".

Wikipedia