MEGAMOCNI

20 lutego - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

niewolnictwo ONZ sprawiedliwość

Dodano 2015-02-20 08:07:53 | Autor: Jacek Gibel

20 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej. Pierwsze obchody święta odbyły się w 2009 roku.

Celem Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej jest promowanie wysiłków na rzecz zmniejszenia ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia.

Święto zostało utworzone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 26 listopada 2007 roku. Rządy krajów członkowskich zobowiązały się wspierać walkę z ubóstwem, dążenie do pełnego zatrudnienia i integracji społecznej poprzez realizację nadrzędnych celów rozwojowych.

Podczas prac nad koncepcją Światowego Dnia Sprawiedliwości Społecznej Zgromadzenie "uznało potrzebę konsolidacji dalszych działań podejmowanych przez społeczność międzynarodową w zakresie walki z ubóstwem, promocji pełnego i godnego zatrudnienia, równości płci, dostępu do świadczeń socjalnych i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli".

Tematem tegorocznej edycji święta jest Położyć kres handlowi ludźmi i pracom przymusowym.

zdj. undesadspd.org

(inf. własna/Wikipedia)