MEGAMOCNI

20 marca - Międzynarodowy Dzień Szczęścia

kalendarz szczęście

Dodano 2014-03-20 07:15:55 | Autor: Jacek Gibel

Obchodzone dziś święto jest bardzo młode. Ustanowiono je dopiero 28 czerwca 2012 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Rezolucja stwierdza, że "Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka", uznając jednocześnie potrzebę bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje zrównoważony rozwój, walkę z ubóstwem, szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów.

Uchwalenie Dnia Szczęścia było częścią dyplomatycznej kampanii Bhutanu, który już od 1972 stosuje wskaźnik szczęścia narodowego (GNH), służący do oceny jakości życia w sposób bardziej całościowy niż powszechnie stosowany wyłącznie ekonomiczny wskaźnik PKB (ang. GDP).

Dziś też obchodzimy pierwszy dzień astronomicznej wiosny.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)