MEGAMOCNI

20 marca - Międzynarodowy Dzień Szczęścia

ONZ szczęście

Dodano 2015-03-20 08:18:15 | Autor: Jacek Gibel

20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 roku.

Rezolucja stwierdza, że "Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka", uznając jednocześnie potrzebę bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje zrównoważony rozwój, walkę z ubóstwem, szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów.

Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Szczęścia było częścią dyplomatycznej kampanii królestwa Bhutanu, stosującego wskaźnik szczęścia narodowego (GNH) do pomiaru jakości życia.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w rezolucji zwróciło się do wszystkich państw członkowskich, organizacji systemu Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych oraz regionalnych, a także społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych i osób fizycznych, do obchodów Międzynarodowego Dnia Szczęścia w odpowiedni sposób, w tym poprzez edukację i publiczne działania podnoszące świadomość społeczeństwa w dążeniu do szczęścia.

(inf. własna/Wikipedia)