MEGAMOCNI

20 stycznia - pierwszy raz użyto promieniowania rentgenowskiego

prześwietlenia rentgen

Dodano 2014-01-20 07:20:06 | Autor: Emil Kowalski

W Dartmouth w stanie New Hampshire, 20 stycznia 1895 roku, po raz pierwszy użyto promieniowania rentgenowskiego (promieni X) w celach klinicznych. Zastosowano je do zbadania i złożenia złamanej ręki.

Promieniowanie rentgenowskie to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego. Jest generowane podczas wyhamowywania elektronów. Długość fali mieści się w zakresie od 10 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy nadfioletem i promieniowaniem gamma.

Do najważniejszych badaczy promieni rentgenowskich należeli William Crookes, Johann Wilhelm Hittorf, Eugen Goldstein, Heinrich Hertz, Philipp Lenard, Hermann von Helmholtz, Thomas Edison, Nikola Tesla, Charles Barkla, oraz Wilhelm Röntgen.

Jedne z najwcześniejszych badań przeprowadzili William Crookes oraz Johann Wilhelm Hittorf. Obserwowali oni powstające w lampie próżniowej promieniowanie, które pochodziło z ujemnej elektrody. W 1876 roku Eugen Goldstein nazwał je promieniowaniem katodowym.

W kwietniu 1887 roku Nikola Tesla rozpoczął badania nad tym całym zagadnieniem. W 1892 roku zdał sobie sprawę, że promienie katodowe mogą służyć do obserwacji wnętrza ciała człowieka i wykonał szereg fotografii. 8 listopada 1895 roku niemiecki naukowiec Wilhelm Röntgen rozpoczął obserwacje promieni katodowych. 28 grudnia 1895 roku opublikował on wyniki swoich badań. Było to pierwsze publiczne ogłoszenie istnienia promieni rentgenowskich, dla których Röntgen zaproponował nazwę promieni X, obowiązującą do chwili obecnej w większości krajów (m.in. w krajach anglosaskich). Potem wielu naukowców zaczęło je określać jako promienie rentgena (nazwa obowiązująca m.in. w Polsce i w Niemczech). Za odkrycie promieni X Röntgen otrzymał pierwszą nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1901 roku.

Wikipedia