MEGAMOCNI

20 stycznia - założenie Akademii Lwowskiej

akademia Lwów Nauka

Dodano 2015-01-20 08:08:50 | Autor: Jacek Gibel

20 stycznia 1661 roku z inicjatywy króla Polski, Jana II Kazimierza Wazy, założona została Akademia Lwowska.

53 lata wcześniej założone zostało kolegium jezuickie. 20 stycznia 1661 Jan II Kazimierz ogłosił: Zgodziliśmy się łatwo i chętnie ażeby kolegium ojców jezuitów we Lwowie godność akademii i tytuł uniwersytetu został nadany. I pozwalamy, aby w tymże kolegium generalne studium w każdym dozwolonym fakultecie ustanowione było, tj. teologii scholastycznej i moralnej, filozofii, matematyki, obojga praw, medycyny, sztuk wyzwolonych i nauk zgoła wszystkich, według przyjętego akademii i uniwersytetu zwyczaju i praktyki.

Ze względu na obowiązujące wówczas w Polsce prawa, oprócz dekretu królewskiego do utworzenia Akademii niezbędna była uchwała sejmowa i aprobata papieża. Mimo wielokrotnych prób Sejm na kolejnych sesjach w latach 1661–1665 nie wyraził zgody na utworzenie we Lwowie Akademii (wobec silnego sprzeciwu ze strony Akademii Krakowskiej i Zamojskiej), zaś papież Aleksander VII zezwolił jedynie na nadawanie stopni doktorskich z teologii i filozofii, do czego kolegium jezuickie miało już prawa nadane w 1552 przez papieża Juliusza III.

Dopiero blisko 100 lat później, w 1758 roku, król August III Sas podpisał dyplom zrównujący w prawach Akademię Lwowską z Akademią Krakowską. Rok później bulla papieska podniosła uczelnię do godności uniwersytetu.

Obecnie uczelnia nosi nazwę Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)