MEGAMOCNI

21 czerwca - Międzynarodowe Święto Muzyki, Dzeń Muzyki

imprezy kalendarz muzyka wydarzenia

Dodano 2013-06-21 07:54:12 | Autor: Emil Kowalski

Dzisiaj jest również pierwszy dzień lata. Tak więc, połączenie tych dwóch okazji, stanowi doskonały powód do organizowania imprez. I tak też się dziej np. w Toruniu. W tym roku 2013, dodatkowo jest to piątek czyli początek weekendu.

Dzień muzyki, powstał z inicjatywy Marcela Landowskiego w 1981 roku. To francuski, już nie żyjący, kompozytor polskiego pochodzenia. Premiera tego dnia, miała miejsce nad Sekwaną 21 czerwca 1982 roku. Jack Lang, ówczesny minister kultury Francji w nagłośnionym medialnie wystąpieniu, zaprosił wszystkich Francuzów do wyjścia z muzyką w przestrzeń publiczną. Od tamtego czasu, odbywają się masowe manifestacje tego typu jako część obchodów z tej okazji. Z czasem, święto umiędzynarodowiło się i każdego roku instytucje muzyczne - Filharmonie, Opery, Teatry Muzyczne itp., organizują w czerwcu ogólnodostępne koncerty.

Imprezy organizowane tego dnia, nawołują do spontanicznego stawienia się w przestrzeni publicznej danego miasta i wyrażenia się muzycznie poprzez darmowe i powszechnie dostępne wystąpienia. Publiczność może nieodpłatnie i swobodnie obcować z różnorodnymi stylami muzycznymi występującymi wśród danej społeczności.

Dzień Muzyki, stał się w 1995 roku Międzynarodowym Świętem Muzyki. Natomiast  w Polsce jest oficjalnie obchodzony od 2000 roku.

info. własne/Wikipedia

zdj. Wikipedia