MEGAMOCNI

21 grudnia - Polska weszła do Strefy Schengen

granice kalendarz Schengen

Dodano 2013-12-21 08:47:54 | Autor: Emil Kowalski

6 lat temu, dokładnie 21 grudnia 2007 roku, Polska przystąpiła do strefy Schengen. To najnowsza historia naszego kraju, który to jest pełnoprawnym członkiem UE. To właśnie wewnątrzunijne postanowienie o otwarciu granic państwowych wprowadzone do życia dzięki Układzie w Schengen.

Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej. Porozumienie to zostało zawarte w miejscowości Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985. (Wikipedia)

Obecna granica Polsko-Niemiecka, zdj. Mateusz War/Wikipedia

Te otwarcie granic i zlikwidowanie przymusowych kontroli podczas ich przekraczania, nie oznacza bezkarności osób – obcokrajowców, poruszających się po Polsce i innych krajach UE. Takie kontrole, są prowadzone w środku kraju, na trasach państwowych np. przez policję, inspekcję drogową i inne podobne służby.

Dzięki strefie Schengen, obywatele mogą się poruszać po krajach UE, bez paszportu – muszą mieć jedynie dowód osobisty. Wśród uprawnionych do przekraczania granic bez kontroli, znajdują się nie tylko obywatele Unii Europejskiej. Mogą się tak przemieszczać wszyscy, którzy na terenie wspólnoty się znajdują, nawet ci, którzy nie mają żadnego obywatelstwa europejskiego.

Należy też wiedzieć, że kontrola na granicach, może być w każdej chwili przywrócona. Dzieje się to wtedy, gdy np. zaistnieje niebezpieczeństwo związane z terroryzmem.