MEGAMOCNI

21 kwietnia - w 2009r. powstała Światowa Biblioteka Cyfrowa

biblioteka ONZ UNESCO

Dodano 2013-04-21 10:44:52 | Autor: Emil Kowalski

Z inicjatywy UNESCO, agencji ONZ ds. edukacji, i 32 instytucji partnerskich, powstała w 2009 roku, Światowa Biblioteka Cyfrowa. Celem projektu jest gromadzenie i kreowanie twórczości, prac naukowych, publikacji elektronicznych, publikacji edukacyjnych. Zwiększenie ilości i różnorodności treści kulturowych oraz zmniejszenia przepaści cyfrowej między krajami, ma wspierać światowe dziedzictwo historyczne i naukowe.

Dzięki tej bibliotece, każdy kto ma dostęp do internetu może sobie wydrukować, przeczytać i analizować unikalne rękopisy, stare mapy, historyczne dokumenty z całego świata. Wśród zbiorów znalazły się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, filmy, nagrania dźwiękowe, wydruki, a także fotografie.

Cyfrowy zbiór publikacji jest wspierany przez wiele krajów, które to udostępniają swoje źródła na jego potrzeby. Materiały umieszczane na stronach biblioteki są darmowe i są dostępne w wielu językach a jej adres to http://www.wdl.org/en/.