MEGAMOCNI

21 maja - Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

kalendarz kultura różnorodność

Dodano 2013-05-21 08:24:31 | Autor: Jacek Gibel

Obchodzimy dziś Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Święto to zostało ustanowione przez ONZ w 2002 roku w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej.

Deklaracja stanowiła, że różnorodność jest wspólnym dziedzictwem ludzkości oraz że różnorodność kulturowa jest źródłem kreatywności i niezbędnym elementem dla dynamicznego rozwoju społeczeństw. Ochrona różnorodności kulturowej stanowi integralną część praw człowieka i jako taka powinna być postrzegana jako nakaz etyczny. Chroniąc różnorodność chronimy równocześnie prawa mniejszości, zagrożone języki oraz prawo do edukacji i ekspresji w języku ojczystym. Deklaracja zwracała również uwagę, że niezbędnym kryterium dla ochrony różnorodności jest ochrona dziedzictwa kulturalnego oraz aktywna polityka kulturalna gwarantująca powszechny dostęp i upowszechnianie informacji na temat dóbr kultury, twórczości oraz zapewniająca swobodną cyrkulację myśli.

Celem Dnia jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego. Jest to również okazja do podkreślenia konieczności ochrony kultury krajów rozwijających się.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/unesco.pl)