MEGAMOCNI

21 maja - Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

kultura ONZ UNESCO

Dodano 2015-05-21 08:12:38 | Autor: Jacek Gibel

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, przypadający na 21 maja, został ustanowiony podczas 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO, 2 listopada 2001 roku.

Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.

To również okazja, jak podkreśla UNESCO, do uświadomienia rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego, o konieczności szczególnej ochrony kultury krajów rozwijających się, w których zasadnicze znaczenie ma kształtowanie właściwej polityki kulturalnej i wypracowanie mechanizmów strukturalnych ochrony lokalnych kultur, w tym ich szczególnie istotnego elementu – języka.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)