MEGAMOCNI

21 września - Dzień Służby Celnej

celnicy kalendarz

Dodano 2013-09-21 12:32:10 | Autor: Emil Kowalski

Dzień Służby Celnej jest obchodzony od 1999 roku. W tym dniu, funkcjonariusze S.C., są honorowani medalami, wyróżnieniami za swoją pracę. Organizowane są także plenerowe imprezy dla celników i ich rodzin a centralne uroczystości odbywają się w Ministerstwie Finansów.

Dzień ten jest dniem Św. Mateusza, który został wybrany na patrona funkcjonariuszy służby celnej. Podczas oficjalnych uroczystości (w tym roku 2013, centralne obchody odbędą się w Przemyślu), odbywają się apele udziałem Szefa Służby Celnej (obecnie jest to Jacek Kapica). Na takich obchodach są obecni inni przedstawiciele rządu.

W dniu 21 września, odbywają się pokazy i eksperymenty laboratorium celnego. Są przeprowadzane liczne konkursy i zabawy dla dzieci.

Organizację Służby Celnej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.).

Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier. – Ministerstwo Finansów

Służba Celna podlega Ministerstwu Finansów. Została powołana z ustawy 24 lipca 1999 roku w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Polski oraz Unii Europejskiej. W skład S.C., wchodzi też Wydział Zwalczania Przestępczości Służby Celnej (oddziały pracowników S.C. na szlakach komunikacyjnych). Wykaz Izb Celnych:

 1. Izba Celna w Białej Podlaskiej
 2. Izba Celna w Białymstoku
 3. Izba Celna w Gdyni
 4. Izba Celna w Katowicach
 5. Izba Celna w Kielcach
 6. Izba Celna w Krakowie
 7. Izba Celna w Łodzi
 8. Izba Celna w Olsztynie
 9. Izba Celna w Opolu
 10. Izba Celna w Poznaniu
 11. Izba Celna w Przemyślu
 12. Izba Celna w Rzepinie
 13. Izba Celna w Toruniu
 14. Izba Celna w Szczecinie
 15. Izba Celna w Warszawie
 16. Izba Celna we Wrocławiu

Podatki i cła pobierane przez Służbę Celną stanowią ponad 1/3 budżetu państwa. Służba Celna stara się chronić obywateli przed nielegalnym hazardem i dba o respektowanie zakazu jego reklamy. Pracownicy S.C. walczą z przemytem m.in. papierosów a do tego wykorzystują specjalne skanery i psy tropiące. Służba Celna zwalcza także przemyt narkotyków, broni i substancji promieniotwórczych. Przeciwdziała również nielegalnemu handlowi chronionymi gatunkami zwierząt i roślin oraz wyrobami z nich wyprodukowanymi.

Służba Celna jest dostępna w Internecie a na jednej ze stron - http://www.granica.gov.pl/, można sprawdzić czas oczekiwania na przejściach granicznych. Jest to jeden z elementów dostosowania służby do wymogów cyfryzacji bowiem jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Służbą Celną w najbliższej przyszłości jest dostosowanie się do wymogów współczesnego zinformatyzowanego społeczeństwa. Temu będzie służył projekt Single Window, który umożliwi przedsiębiorcom składanie wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do dopełnienia formalności wywozowych bądź przywozowych w jednym miejscu, w urzędzie celnym, co znacznie przyśpieszy procedurę celną, uprości formalności oraz poprawi dostępność i wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami celnymi.  

Służba Celna będzie także doskonalić metody zwalczania nielegalnego hazardu i handlu podróbkami w Internecie.

Celnika można spotkać wewnątrz kraju niż na granicy, ponieważ większość ustawowych zadań Służba Celna wykonuje w izbach, urzędach i oddziałach celnych na terenie całej Polski.

To tylko zarys działalności S.C., która jest obszerna i jej zadania są wspierane przez policję oraz wojsko i inne służby ochrony.

Czy wiesz że...?

Administracja celna na ziemiach polskich ma bardzo długą tradycję, można ją wywodzić od ustanowienia przez króla Bolesława Śmiałego prawa do pobierania ceł na rzece Bug.

Co roku w Polsce celnicy na granicy UE zatrzymują średnio ok. 4 mln sztukpodróbek. Wśród nich są: zabawki, ubrania, torebki, buty, słodycze, kosmetyki i leki. Wiele z nich zawiera substancje groźne dla zdrowia i życia ludzi.

Polska jest niekwestionowanym europejskim liderem w ilości zatrzymanej tytoniowej kontrabandy. Skuteczne uszczelnienie wschodniej granicy Polski zmusiło przemytników do szukania nowych dróg ze wschodu na zachód Europy, co w znacznym stopniu ograniczyło opłacalność tego procederu. Wg danych z 2011 roku udział szarej strefy w rynku tytoniowym w Polsce był na poziomie 10 – 12% i należał
do najniższych w regionie.

Przywożąc z zagranicznych wakacji oryginalną pamiątkę wykonaną np. ze skóry węża lub skorupy żółwia, możesz nieświadomie popełnić przestępstwo. Aby tego uniknąć, skorzystaj z akcji edukacyjnych Służby Celnej i dowiedz się, które gatunki roślin i zwierząt są chronione.

Więcej na te tematy w folderze SC - tutaj

info. własne/mf.gov.pl/Wikipedia

zdj. Wikipedia