MEGAMOCNI

22 grudnia - początek a potem koniec prezydentury Lecha Wałęsy

kalendarz Prezydent Wałęsa wybory

Dodano 2013-12-22 15:03:05 | Autor: Emil Kowalski

Dokładnie w tym dniu czyli 22 grudnia 1990, Lech Wałęsa został zaprzysiężony na Prezydenta RP. Również 22 grudnia, z tym, że 1995 roku, Lech Wałęsa zakończył swoją kadencję.

W przeprowadzonych w dwóch turach w listopadzie i grudniu 1990 wyborach powszechnych wybrany został na urząd Prezydenta RP. 22 grudnia 1990 złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką.

Sprawował urząd do 22 grudnia 1995. Lech Wałęsa przegrał obie tury wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 5 i 19 listopada 1995, z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Lech Wałęsa jest współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym „Solidarności”, opozycjonistą w okresie PRL. Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla (1983). Podczas stanu wojennego, był pracownikiem Stoczni Gdańskiej. Brał udział w strajkach i po słynnych przemówieniu podczas akcji protestacyjnej, wszedł w skład Komitetu Strajkowego, a następnie stanął na jego czele. Po tym jak władze zgodziły się na główne postulaty (podwyższenie pensji, a także na tablicę upamiętniającą ofiary wydarzeń grudniowych i przywrócenie zwolnionych pracowników), Lech Wałęsa ogłosił przegłosowaną decyzję Komitetu Strajkowego o zakończeniu protestu. Jeszcze tego samego dnia, po konsultacji m.in. z przedstawicielami innych zakładów pracy, ogłosił strajk solidarnościowy, a następnego został przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 31 sierpnia 1980 z ramienia MKS podpisał z delegacją rządową pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego gdańskie porozumienia sierpniowe. Podpis złożył charakterystycznym dużym długopisem z wizerunkiem papieża Jana Pawła II.

Od tamtych chwil, rozpoczął najbardziej aktywną w swoim życiu, walkę o suwerenną Polskę. Wałęsa był współtwórcą porozumień Okrągłego Stołu, reprezentował społeczność polską. Lech Wałęsa 31 sierpnia 1988 podczas spotkania z gen. Kiszczakiem osiągnął porozumienie w sprawie rozpoczęcia obrad rządu z opozycją w zamian za wygaszenie zorganizowanej przez „Solidarność” fali strajków. Rozmowy okrągłego stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989, a zakończyły 5 kwietnia 1989. W ich wyniku możliwa była zmiana Konstytucji PRL i wybory parlamentarne w czerwcu 1989.

Wikipedia