MEGAMOCNI

23 listopada - Święto Wojskowej Służby Prawnej

Dodano 2013-11-23 09:29:05 | Autor: Emil Kowalski

Święto ustanowiono decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 4/MON z dnia 8 stycznia 2007 roku na dzień 23 listopada. Jest to okazja do oficjalnych podziękowań dla radcom i referentom prawnym za ich służbę i pracę w szeregach Wojsk Lądowych.

Głównymi zadaniami Wojskowej Służby Prawnej jest prawna ochrona spraw Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wspieranie dowódców w wykonywaniu zadań służbowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Służby te w szczególności dokonują oceny prawidłowości wykonywania czynności prawnych i informują dowódców o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania tych jednostek oraz stwierdzonych przypadkach naruszenia prawa i skutkach tych naruszeń. (army.mil.pl)

zdj. Aotearoa, Wikipedia