MEGAMOCNI

23 stycznia - drugi rozbiór Polski

historia kalendarz Polska

Dodano 2014-01-23 06:46:40 | Autor: Jacek Gibel

23 stycznia 1793 roku doszło do podpisania traktatu dzielącego część ziem Rzeczypospolitej między Rosję i Prusy. Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II dokonali drugiego rozbioru Polski.

Po podpisaniu traktatu, armie pruska i rosyjska weszły odpowiednio do Wielkopolski i do wschodniej Polski. Polskie wojska w większości przypadków poddawały się bez walki.

22 lipca deputacja sejmu grodzieńskiego, obradującego pod lufami armat wojsk rosyjskich podpisała traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km kwadratowych. 19 sierpnia traktat ten ratyfikował poseł rosyjski Jakob Sievers.

W nocy z 23 na 24 września 1793 roku sejm obradujący w obecności generała rosyjskiego Johanna von Rautenfelda na zamku grodzieńskim, otoczonym przez oddziały wojsk rosyjskich w milczeniu przeprowadził cesję terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Królestwa Prus.

Prusy otrzymały Gdańsk i Toruń oraz województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzeskokujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego - łącznie ok. 57 tys. km kwadratowych.

Drugi rozbiór Polski był zemstą carycy Katarzyny za niewierność Rzeczypospolitej, ale także przygotowaniem do walki zaborców z rewolucyjną Francją. Niecałe dwa lata później Rzeczpospolita zniknęła z mapy Europy.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)