MEGAMOCNI

23 stycznia - II rozbiór Polski

historia

Dodano 2015-01-23 08:05:17 | Autor: Jacek Gibel

23 stycznia 1793 roku doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną II a Fryderykiem Wilhelmem II. Zapoczątkowało to drugi rozbiór Polski.

Po podpisaniu traktatu wojska pruskie, dowodzone przez Joachima Heinricha von Möllendorfa, weszły do Wielkopolski, a armia rosyjska do wschodniej Polski. 25 marca król pruski wydał patent inkorporacyjny, w którym wezwał pod groźbą kary wszystkich mieszkańców zajętych przez siebie ziem do złożenia hołdu (homagium).

22 lipca deputacja sejmu grodzieńskiego podpisała traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się 250 tysięcy km kwadratowych terytorium - województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego.

W nocy z 23 na 24 września roku sejm obradujący w obecności generała rosyjskiego Johanna von Rautenfelda na zamku grodzieńskim, otoczonym przez oddziały wojsk rosyjskich, w milczeniu przeprowadził cesję terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Królestwa Prus.

Prusy otrzymały Gdańsk i Toruń oraz województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzeskokujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego - łącznie ponad 57 tysięcy km kwadratowych.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)