MEGAMOCNI

24 września - drugi rozbiór Polski

historia Polska

Dodano 2014-09-24 08:06:31 | Autor: Jacek Gibel

W nocy z 23 na 24 września 1793 roku sejm obradujący w obecności generała rosyjskiego Johanna von Rautenfelda na zamku grodzieńskim, otoczonym przez oddziały wojsk rosyjskich, w milczeniu przeprowadził cesję terytorium Rzeczypospolitej na rzecz Królestwa Prus. W ten sposób dokonał się drugi rozbiór Polski.

Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła wtedy ponad 300 tysięcy km kwadratowych ziem. Zdecydowana większość trafiła do Rosji - Rzeczpospolita zrzekła się na jej rzecz województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzeskolitewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²).

Prusom przypadły Gdańsk i Toruń oraz województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzeskokujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego (57 tys. km²).

W drugim rozbiorze Polski nie brała udziału Austria, zajęta wtedy wojną z Francją.

zdj. Wikipedia

(inf. własna/Wikipedia)