MEGAMOCNI

25 sierpnia - powstał Polski Związek Głuchych

Diehl głusi kalendarz PZG

Dodano 2013-08-25 13:03:01 | Autor: Emil Kowalski

25 sierpnia 1946 roku na kongresie w Łodzi, powstał Polski Związek Głuchych. Jest to organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby głuche i niedosłyszące oraz inne osoby związane ze środowiskiem osób głuchych. Zarząd Głównego Polskiego Związku Głuchych jest członkiem Światowej Federacji Głuchych i Europejskiej Unii Głuchych.

Obecnie PZG zrzesza około 100 000 członków. Działalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację, oferowanie usług prawnych i reprezentowanie społeczności niesłyszących, niedosłyszących oraz osób z wadami mowy wobec władz oraz innych instytucji i organizacji.

Polski Związek Głuchych w ramach swej działalności wydaje również czasopismo Świat Ciszy przeznaczone specjalnie na potrzeby osób niesłyszących i słabosłyszących. Najnowszy numer tego czasopisma, możecie Państwo zobaczyć tutaj. Natomiast, wszystkie wydania gazety są na stronie związku - http://www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=455

Polski Związek Głuchych, ma swoje oddziały w każdym województwie w Polsce. Do placówek struktury, należą także poradnie/Ośrodki Polskiego Związku Głuchych. Placówki te prowadzą wieloaspektową, kompleksową diagnostykę i rehabilitację dziecka  z uszkodzonym słuchem  oraz z ewentualnymi, towarzyszącymi wadzie słuchu dysfunkcjami w rozwoju – od urodzenia do momentu ukończenia edukacji na różnych poziomach kształcenia, edukacja i terapia rodziny pacjenta. Więcej na temat poradni: http://www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=119

Zarząd PZG, tworzy grupa osób: Prezes, Sekretarz Generalny, Wiceprezesi, Członkowie Plenum. Prezesem Honorowym PZG jest Kazimierz Bronisław Diehl (odznaczony Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz  Złoty i Srebrnym Krzyżem  Zasługi), Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych  czterech kadencji: 1983 - 1986;    1991 - 1996;    1996 - 2001;    2001 – 2006.

zdj. PZG